COMCON_CUBE_ikona_logo.png
zelena_5.png

ZÁKLANÍ

INFORMACE

SYNTETICKÉ PODLAHOVINY COMFLOOR

  Syntetické podlahoviny jsou dnes již nenahraditelnou součástí zejména průmyslové výstavby, ale i staveb občanské vybavenosti, administrativy a dalších.Důvodem rozšíření podlahovin ze syntetických pryskyřic je i vysoká produktivita a efektivnost jejich realizace, umožňující nahrazení pracných nebo kapacitně i materiálově nedostačujících technologií.  Společnost COMING Plus, a.s. jako jeden z největších dodavatelů bezespárých syntetických podlahovin v České republice navazuje na třicetileté zkušenosti svých pracovníků s vývojem a realizací syntetických podlahovin. Současné vedoucí postavení společnosti COMING Plus, a.s. v této oblasti je důsledkem soustavného technického rozvoje a inovace, udržování kontaktů se stavem ve vyspělých průmyslových zemích, úzké spolupráci s vybranými špičkovými zahraničními firmami a výrobci k uplatnění nejnovějších poznatků i spolupráce s výrobci a ostatními specializovanými pracovišti v České republice.

Charakteristika

  Syntetické podlahoviny COMFLOOR jsou komplexním řešením v oblasti pryskyřičných typů povrchových úprav včetně souvisejících detailů a konstrukčních návazností (např. požlábky u stěn, dilatační spáry, přechody, stupně, šikmé a svislé plochy). Typy podlahovin COMFLOOR umožňují volbu optimálního přizpůsobení podlahoviny k daným požadavkům a podmínkám provozu. Standardní škála zahrnuje více než 30 druhů podlahovin COMFLOOR v různých typových variantách.

Použití

  Podlahoviny COMFLOOR se používají všude tam, kde lze využít jejich speciálních vlastností, to je zejména pro provozy a prostory, které vyžadují vysoce kvalitní, bezespáré, bezprašné a chemicky odolné podlahy s vysokou mechanickou odolností a trvanlivostí. Podlahy COMFLOOR našly uplatnění i v lehkých i těžkých průmyslových provozech, jaderných elektrárnách, skladech, laboratořích, v objektech občanské vybavenosti, administrativních budovách, garážích, parkovacích domech, nemocnicích, v inženýrském a silničním stavitelství.

  Podlahoviny COMFLOOR jsou mimořádně vhodné pro sanace poškozených betonových ploch, kdy je možné vyrovnat i větší nerovnosti podkladu a docílit jeho konstrukčního ztužení. Podlahoviny COMFLOOR jsou určeny pro aplikace v interiéru, některé typy lze za předpokladu kvalitního podkladu provést i na plochy vystavené účinku povětrnosti.

Specifické přednosti podlahovin COMFLOOR

  • Výraznou předností podlahovin COMFLOOR je řešení formulace podlahovinových hmot a skladby podlahovin z dosud zpravidla opomíjeného hlediska dosažení vysoké funkční bezpečnosti a tím i trvanlivosti podlah. Velká pozornost byla proto ve společnosti COMING Plus, a.s. věnována zjištění vzájemných vztahů mezi podlahovinou a podkladem a zvýšení bezpečnosti funkce podlahovin z hlediska napjatosti, vznikající v podlahovinách, kterým je v důsledku adheze k podkladu zabráněno v dilataci od smršťování, při vytvrzování a zejména od teplotních změn. Důraz je rovněž kladen na zajištění rezistence podlahovin COMFLOOR vůči případnému dodatečnému trvalému působení vlhkosti z betonového podkladu s alkalickým účinkem od složek betonu (nebezpečí alkalické hydrolýzy), umocněnému např. pohybem vlhkosti v konstrukci ve směru teplotního spádu při působení rozdílných teplot.

  • Vývoj a zhodnocení podlahovin ve společnosti COMING Plus, a.s. jsou podloženy dlouholetým sledováním aplikací a využitím speciální zkušební metodiky při důkladném laboratorním ověřování. V této souvislosti byly společností COMING Plus, a.s. vyvinuty speciální metody a zařízení, zejména REOMETR RGM, který je předmětem patentu a umožňuje zjištění relativní hodnoty napjatosti v podlahovinách, a řada odtrhových přístrojů OP k určení odtrhové pevnosti podkladu a adheze podlahovin.

  • Další předností podlahovin COMFLOOR je vlastní formulace a výroba základních podlahových hmot COMFLOOR včetně tvrdidel na základě špičkových tuzemských a zahraničních materiálů. Některé formulace podlahovin jsou předmětem patentů pracovníků společnosti COMING Plus, a.s. Jedná se o materiály plně srovnatelné se špičkovými zahraničními produkty. Materiály, které jsou třeba pro speciální požadavky (např. antistatické finální vrstvy, vysoce chemicky odolné hmoty, některé trhliny překlenující systémy), společnost COMING Plus, a.s. dováží od předních světových výrobců a doplňuje tak základnu pro maximální zvětšení rozsahu použitelnosti podlahovin COMFLOOR.

  • Společnost COMING Plus, a.s. zavádí nové technologie přípravy a aplikace podlahovin COMFLOOR, včetně vlastní konstrukce a výroby některých zařízení a pomůcek jako jsou míchačky pro polymerbetonové směsy COMMAS, KONTIMIX, speciální míchadla apod. Společnost COMING Plus, a.s. rozšiřuje a realizuje i speciální úpravy povrchu podkladu bezprašným otryskáním systémem Blastrac® a je pověřena jeho výhradním zastupováním pro Českou republiku.