top of page
zelena_5.png

Návod

k použití

zelena_5.png

Takhle ne

zelena_5.png

Opravy a servis

A. Návod k použití

 1. Mytí podlahovin je přípustné nejdříve týden po jejich dokončení a musí být konzultováno se zhotovitelem.

 2. Údržbu podlah provádí uživatel mytím s použitím běžných saponátových prostředků bez abrazivních částic. Je zakázáno používat agresivní mycí prostředky určené např. na keramickou dlažbu a zařizovací předměty v sociálních zařízeních. Rovněž nepoužívat na mytí podlahy jakýkoli přípravek, který obsahuje chlór nebo jód ! (tím je myšleno např. SAVO a přípravky typu JAR a PUR), které silně odmašťují povrchovou  krytinu ( zanechávají stopy po tahu mopu )

 3. Při mytí podlahoviny mycím strojem je nutné používat pouze jemné mycí kotouče (např.bílé pady) při nízkých otáčkách (do 150 ot/min), aby nedošlo k obrušování povrchu. Lokální nečistoty (např. šmouhy od podrážek bot, atd.) je třeba samostatně mechanicky vyčistit (např. hrubší houbičkou). V případě většího znečištění povrchu je třeba podlahu před strojním mytím zbavit hrubších nečistot (např. písek), např. vysátím, aby nedošlo při mytí k nadměrnému abrazivnímu efektu.

 4. Při mytí mycím strojem je třeba počítat s mírným zmatovatěním lesklého povrchu podlahy (zpočátku nerovnoměrným), které se po čase ustálí a zrovnoměrní.

 5. Podlahy smí být splachovány vodou, pouze v případě vyřešení vodotěsné úpravy napojení u všech ukončení (např. vytmelení pružným tmelem)

 6. Upozorňujeme, že podlahoviny COMFLOOR tvoří finální povrchovou úpravu a nejsou určeny pro zatížení stavebním provozem (skladování materiálu a stavební suti bez předchozího zakrytí, nadměrné mechanické namáhání, tahání palet, pojezd stavební mechanizace, znečišťování od betonu, malt, lepidel, omítkovin, nátěrů, nástřiků, injektážních hmot, tmelů, chemických roztoků, rozpouštědel, atd.)

 

B. Příklady nedovoleného namáhání

Podlahoviny COMFLOOR je možno užívat pouze v souladu s projekčním záměrem v rámci jejich užitných vlastností.

 

Mechanické namáhání:

 • mechanické namáhání běžným provozem, pro který je podlahovina určena, je možné nejdříve 48 hodin po dokončení. Výjimku z tohoto ustanovení je možno dohodnout se zhotovitelem podlahoviny při přejímce.

 • není povoleno nadměrné mechanické namáhání, např.:

 • manipulace s těžkými břemeny tažením přímo po podlaze bez paletového vozíku, vedoucí k vrypům a lokálnímu opotřebení příp. poruchám adheze

 • rázy těžkých předmětů, vedoucí k výtlukům

 • nadměrné bodové lokální zatížení, vedoucí k lokálnímu opotřebení

 • intenzívní namáhání chůzí přímo u vstupů do objektu bez čistících zón, vedoucí k opotřebení vrchních vrstev

 • vznik statických deformací a trhlin v podkladu, vedoucí k trhlinám ve finální podlahovině

 

Chemické namáhání

  Účinkům chemických vlivů smí být podlahoviny vystaveny pouze v rámci dovoleného namáhání podle typu použitých pryskyřic až po dotvrzení. Všeobecně není dovoleno vystavovat běžné typy podlahoviny účinkům silných alkálií a kyselin, oxidačních činidel,chlorovaných uhlovodíků apod. (viz atest chem. namáhání) V případě nedovoleného chemického působení je třeba ihned toto působení odstranit (neutralizace, smytí vodou, atd.).

Teplotní namáhání

 1. Teplotní odolnost podlahovin COMFLOOR je v rozmezí – 20oC  + 80oC.

 2. není přípustné zatěžovat podlahoviny náhlou teplotní změnou, místním přehříváním nebo podchlazením. Větším plynulým teplotním změnám je možno podlahoviny vystavit až po řádném dotvrzení (např. při teplotě min. 20oC nejdříve na 7 dnech).

 3. Není povoleno zatěžovat podlahovinu v parkingu protáčením kol na místě příp. prudkým bržděním, vedoucím ke zvýšení kontaktní teploty třením a tím „zapečení“ pryže pneumatiky do povrchu podlahovin případně k poruchám adheze.

 

C. Možnosti a technologie oprav

 1. Drobná povrchová poškození podlah je možno opravit lokálním přetřením podlahoviny finálním nátěrem.    Napojení je viditelné.

 2. Poškození většího rozsahu se opravují tak, že se na poškozené ploše podlahoviny odstraní až k betonovému podkladu (po odříznutí diamantovým kotoučem) a podlaha se provede znovu. Napojení je viditelné.

 3. Případné trhliny v podlahovině je možné sanovat zmonolitněním epoxydovou injektážní pryskyřicí nebo pružnou epoxypolyuretanovou vodotěsnou úpravou, umožňující další pohyb v trhlině. Opravy jsou viditelné.

 4. Technologická přestávka na vytvrzení opravené podlahoviny před namáháním provozem je 3 až 5 dní.

 

Základní požadavky na betonový podklad pro aplikaci syntetických podlahovin COMFLOOR

Obecné:

 • pevnost v tlaku ... min. 20 MPa

 • pevnost v tahu povrchových vrstev ... min. 1,5 mPa

 • rovný hladký (strojně hlazený) betonový povrch

 • vyzrálý betonový podklad (min. 5 týdnů), maximální vlhkost ... 4% hmotnostní

 • tuhý, celistvý podklad bez možnosti deformací a dodatečného vzniku trhlin (pro trhliny překlenující systémy – dynamické trhliny max. do 0,3 mm)

 • tloušťka a vyztužení vrstvy musí odpovídat předpokládanému zatížení

 • případné funkční dilatační spáry musí procházet skrze celou konstrukci

 

Doplňující*:

 • vyztužení ocelovou svařovanou sítí při spodním povrchu

 • okolo svislých konstrukcí (stěny, sloupy) obvodová dilatační vložka (např. Etafoam tl. 5 mm)

 • prořezání rastru smršťovacích spár (cca 4x4 ¸ 5x5 m):

       - spáry musí být prořezány co nejdříve po betonáži (do 2 dnů)

       - spáry musí být prořezány rovně (budou kopírovány ve finální podlahovině)

       - spáry by neměly přerušovat výztužnou síť, hloubka spáry – cca do 1/3 tl. desky

       - spárořez je vhodné navrhnout v návaznosti na dispozici plochy (např. na osy sloupů, atd.)

 

* Poznámka:  Platí pro případ dodatečně betonované podlahové desky na nosnou konstrukci (neplatí pro případ aplikace přímo na nosné stropní nebo základové desky).

bottom of page