top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

NÁTĚROVÉ

COMFLOOR N 0

 

 

Charakteristika

  Tenkovrstvá epoxidová nátěrová transparentní penetrační a konzervační podlahovina s lesklým povrchem je formulována na bázi houževnaté středně molekulární epoxidové pryskyřice. Slouží k povrchovému zpevnění, uzavření a zakonzervování podkladu. Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, bezprašná a velmi dobře čistitelná. Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu.

Skladba

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

  • finální uzavírací epoxidový transparentni nátěr COMF N131/000

 

 

Vlastnosti

Konstrukční tloušťka (mm)  0,3

Realizační tloušťka (mm)     0,2 - 0,4

Objemová hmotnost (g.cm-3) 1,2

Pevnost v tlaku (MPa) - jako zpevněný podklad

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)  > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN) Bfl – s1

Kluznost (μ) > 0,4

Chemická odolnost viz. atest

COMFLOOR N0.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page