top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY POLYMER

BETONOVÉ

COMFLOOR PC K (PC Kh)

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací podlahovina vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost a je vhodná pro extrémní mechanické zatížení. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu. Nosná polymerbetonová vrstva s křemenným plnivem je opatřena povrchovou stěrkovou vrstvou s jemně strukturní dobře čistitelným povrchem (pro typ COMFLOOR PC Kh: s hrubším nekluzným povrchem). Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1

  • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)

  • uhlazení povrchu rotační hladičkou

  • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem

  • stěrková vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PC Kh: frakce 0,6 – 1,2 mm)

  • zatažení povrchu litou epoxidovou pigmentovanou vrstvou COMF II.

  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)  10

Realizační tloušťka (mm)   8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2,0

Pevnost v tlaku (MPa)   80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Chemická odolnost viz atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

 

COMFLOOR PC K.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page