top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY POLYMER

BETONOVÉ

COMFLOOR PC Q

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací podlahovina s dekorativním povrchem vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost a je vhodná pro extrémní mechanické zatížení. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu. Nosná polymerbetonová vrstva s křemenným plnivem je tvořena stěrkou s obsahem barevného křemenného plniva s transparentními uzavíracími vrstvami (jemný teracový efekt) s jemně strukturním dobře čistitelným povrchem. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze volit výběrem barevných písků.

Skladba:

 • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

 • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

 • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

 • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1

 • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)

 • uhlazení povrchu rotační hladičkou

 • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem

 • stěrková litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II. s pohozem barevným křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

 • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem

 • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3

 • finální uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)   10

Realizační tloušťka (mm)   8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2,0

Pevnost v tlaku (MPa)   80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

 

​Chemická odolnost viz atest

COMFLOOR PC Q.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page