top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY POLYMER

BETONOVÉ

COMFLOOR PC Q0

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s hlazeným dekorativním polomatným povrchem s vícenásobnými uzavíracími transparentními vrstvami s docílením "hloubkově strukturního" efektu. Podlahovina Vykazuje vysokou mechanickou a chemickou odolnost, dobrou čistitelnost a hygienickou nezávadnost. Různých estetických možností vzhledu podlahoviny lze docílit částečnou pigmentací pojiva polymerbetonové vrstvy, příp. použitím barevných křemenných plniv.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1

  • nosná vrstva epoxidového pohledového polymerbetonu (epoxidová částečně probarvená, příp. transparentní pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm přírodní, příp. barvené)

  • uhlazení povrchu rotační hladičkou

  • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3

  • dvojnásobný uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000

  • finální udržovací polymerová vrstva

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)   10

Realizační tloušťka (mm)   8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2,0

Pevnost v tlaku (MPa)   80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Kluznost (μ)   > 0,4

Chemická odolnost viz atest

COMFLOOR PC Q0.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page