top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM A

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová antistatická litá stěrková podlahovina se provádí s použitím systému vrchní lité vodivé vrstvy, podkladního vodivého laku a systému svodných Cu pásků napojených na uzemnění objektu. Vytváří litý hladký lesklý povrch s velmi dobrou čistitelností. Podlahovina vykazuje odolnost vůči opotřebení běžným provozem, hygienickou nezávadnost a dobrou chemickou odolnost. Barevnost je omezena odstíny vrchní lité vrstvy.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • nalepení rastru svodných Cu pásků

  • nátěrová vrstva antistatického vodivého laku

  • finální litá antistatická epoxidová pigmentovaná vrstva  

 

 

Vlastnosti:

PODLAHOVINY COMFLOOR PM A

 

Konstrukční tloušťka (mm)   2 - 3

Realizační tloušťka (mm)   2,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2

Pevnost v tlaku (MPa)   50

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   12

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Nasákavost (%)   < 0,5

Kluznost (μ)   > 0,3

Svodný el. odpor (Ohm)   < 106

COMFLOOR PM A.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page