top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM AK

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová antistatická stěrková podlahovina se provádí s použitím systému vodivých vrstev a svodných pásků napojených na uzemnění objektu. Finální stěrková vrstva vytváří jemně strukturní, vysoce mechanicky odolný povrch (vč. obrusu, vrypu). Vhodná i pro pojezd vysokozdvižných vozíků. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • nalepení rastru svodných Cu pásků

  • nátěrová vrstva antistatického vodivého laku

  • stěrková antistatická epoxidová pigmentovaná vrstva s křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) a speciálním vodivým antistatickým plnivem

  • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou speciální epoxidovou pigmentovanou vrstvou

  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131/000

 

 

Vlastnosti:

 

Konstrukční tloušťka (mm)   3

Realizační tloušťka (mm)   2,5 - 3,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)   > 75

Chemická odolnost viz. atest

 

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

​Svodný el. odpor (Ohm)   < 106

COMFLOOR PM AK.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page