top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM E

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová elastifikovaná litá stěrková podlahovina je formulována k zajištění překlenutí statických trhlin podkladu dle ČSN EN 1062-7. Je tvořena epoxidovou stěrkovou bezrozpouštědlovou penetrační vrstvou a trvale elastickou litou finální vrstvou modifikované měkčené epoxidové pryskyřice, vytvářející hladký rovný povrch. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)

  • litá finální vrstva speciální epoxidové elastifikované pryskyřice COMFLOOR II E

 

 

Vlastnosti:

 

PODLAHOVINY COMFLOOR PM E

 

Konstrukční tloušťka (mm)   1,5

Realizační tloušťka (mm)    1 - 2

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   > 30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Kluznost (μ)   > 0,4

Chemická odolnost viz. atest

Schopnost překlenutí statických trhlin podkladu (ČSN EN 1062-7)   stupeň A3, 0,5 mm

 

COMFLOOR PM E.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page