top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM EP K

 

 

Charakteristika:

 

Polyuretanová stěrková pružná izolační trhliny překlenující podlahovina je tvořena systémem epoxidové penetrační stěrkové vrstvy zajišťující dokonalé spojení s podkladem, trvale vysoce pružné polyuretanové "plovoucí" membrány a finálních trvale elastických stěrkových vrstev s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem (pro typ COMFLOOR PM EP Kh: s hrubším protiskluzným povrchem) s vysokou mechanickou odolností pro pojezd automobilů, podlahovinu lze použít i do exteriérů vč. otevřených garáží a pojížděných střech. Schopnost překlenutí dynamických trhlin podkladu, i za minusových teplot, je doložena atestem dle EN 1602-7. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)

  • "plovoucí" litá polyuretanová vysoce elastická membrána COMF P69

  • stěrková polyuretanová elastická vrstva s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM EP Kh: frakce 0,6 - 1,2 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou epoxipolyuretanovou pružnou pigmentovanou vrstvou COMF II EP

 

Vlastnosti

Konstrukční tloušťka (mm)   3,5

Realizační tloušťka (mm)   3 - 4

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   > 25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min)   0

Tvrdost (ShoreD)   > 40

Chemická odolnost viz. atest

 

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

​Schopnost překlenutí dynamických trhlin dle DIN EN 1062-7 – třída B 3.2 (0,3 mm)

Polymer Institut  Dr. R. Stenner GmbH

Snížení hladiny kročejového zvuku ΔLw (dB)   14

COMFLOOR PM EPK.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page