top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM EP K II (PM EP K IIh)

 

 

Charakteristika:

  Polyuretanová stěrková pružná izolační podlahovina je formulována k zajištění překlenutí statických a dynamických trhlin podkladu. Je tvořena epoxidovou penetrační  stěrkovou vrstvou, trvale elastickou polyuretanovou stěrkovou vrstvou s membárnovým efektem, zajišťující překlenutí trhlin a uzavírací elastickou vrstvou vytvářející jemně strukturní povrch (pro typ COMFLOOR PM EP K IIh: hrubší protiskluzný povrchem) s vysokou mechanickou odolností pro pojezd automobilů. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. Schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm (statických do 0,5 mm) je deklarována atestem dle DIN EN 1062-7 (ČSN EN 1062-7).

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)

  • stěrková polyuretanová elastická vrstva s membránovým efektem s neplněnou "plovoucí" dolní částí vrstvy a s pohozem křemenného plniva pouze ve vrchní části této vrstvy (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM EP K IIh: frakce 0,6 – 1,2 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou epoxipolyuretanovou pružnou pigmentovanou vrstvou COMF II EP

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)   2,5

Realizační tloušťka (mm)   2,5 - 3

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   > 30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min)   0

Tvrdost (ShoreD)   > 40

Chemická odolnost viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

Schopnost překlenutí dynamických trhlin podkladu (DIN EN 1062-7) - třída B3.1 do 0,3 mm – viz. atest

Schopnost překlenutí statických trhlin podkladu (ČSN EN 1062-7) - stupeň A3, 0,5 mm – viz. atest

 

COMFLOOR PM EPK II.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page