top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM K (PM Kh)

Charakteristika:

  Epoxidová zesílená stěrková podlahovina je prováděna s jemně strukturním povrchem (pro typ COMFLOOR PM Kh: s hrubším protiskluzným povrchem). Díky zesílené konstrukční tloušťce umožňuje větší vyrovnání podkladu a vysokou mechanickou odolnost vč. konstrukčního zpevnění povrchu podkladu. Podlahovina je chemicky odolná, dobře čistitelná, hygienicky nezávadná, je vhodná pro dlouhodobé a větší provozní zatížení. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • stěrková vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM Kh: frakce 0,6 – 1,2 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou epoxidovou pigmentovanou vrstvou COMF II.

  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

 

Vlastnosti:

 

PODLAHOVINY COMFLOOR PM K

Konstrukní tloušťka (mm)   3

Realizační tloušťka (mm)   3 - 4

Objemová hmotnost (g.cm-3)   6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)    > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min.)    0

Tvrdost (ShoreD)    > 70

Chemická odolnost  viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra  0,84

COMFLOOR PM K.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page