top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM N E

 

 

Charakteristika:

 

  Tenkovrstvá elastifikovaná epoxidová podlahovina obsahuje penetrační stěrkovou vrstvu s obsahem křemenného plniva, umožňující částečné vyrovnání menších nerovností podkladu, zvýšení mechanické odolnosti (obrus, vryp) a vytvoření jemně strukturního protikluzného, dobře čistitelného povrchu. Podlahovina zajišťuje schopnost překlenutí statických trhlin podkladu. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. (Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu.)

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační částečně pigmentovaná vrstva epoxidové elastifikované bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 B E s křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

  • finální uzavírací epoxidový elastifikovaný pigmentovaný nátěr COMF N E

 

 

Vlastnosti:

 

Konstrukční tloušťka (mm)   1

Realizační tloušťka (mm)   0,8 – 1,2

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa) jako zpevněný podklad

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min)   0

Kluznost (μ)   > 0,4

Chemická odolnost viz. atest

Schopnost překlenutí statických trhlin (EN 1062-7/2004) třída A2, do 0,25 mm

COMFLOOR PM N E.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page