top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM N131

 

​Charakteristika:

 Tenkovrstvá epoxidová podlahovina obsahuje penetrační stěrkovou vrstvu s jemnou frakcí křemenného plniva, umožňující částečné vyrovnání menších nerovností podkladu, zvýšení mechanické odolnosti (obrus, vryp) a vytvoření jemně strukturního protikluzného, dobře čistitelného povrchu. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. (Mechanická odolnost podlahy jako systému je limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu)

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační částečně pigmentovaná vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)

  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

 

Vlastnosti:

Typ podlahoviny  PM N 131

Konstrukční tloušťka (mm)        0,7

Realizační tloušťka (mm)           0,5 – 1,2

Objemová hmotnost (g.cm-3)  1,6

Pevnost v tlaku - jako zpevněný podklad

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25 MPa

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)  > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min)  0

Tvrdost (Shored)  > 70

Chemická odolnost  viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha  1,04

- za vlhka   0,84

COMFLOOR PM N131.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page