top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY

STĚRKOVÉ

COMFLOOR PM Q

 

 

Charakteristika:

 

  Epoxidová stěrková podlahovina s dekorativním, jemně strukturním nekluzným povrchem tl. 2,5 – 4 mm. Povrchová úprava je tvořena stěrkou s obsahem barevného křemenného plniva s transparentními uzavíracími vrstvami (jemný teracový efekt). Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, dobře čistitelná. Barevnost lze volit výběrem barevných písků.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • stěrková litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II. s pohozem barevným křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)

  • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3

  • finální uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000

 

 

Vlastnosti:

 

Konstrukční tloušťka (mm)  3

Realizační tloušťka (mm)   3 - 4

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)   60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min)   0

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Chemická odolnost   viz. atest

 

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha   1,04

- za mokra   0,84

 

COMFLOOR PM Q.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page