top of page
ikona_mala_seda_3.png

COMFLOOR PM SK (PM SKh)

 

Charakteristika:

Epoxidová stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním nekluzným povrchem (pro typ COMFLOOR PM SKh: s hrubším protiskluzným povrchem). Umožňuje sjednocení struktury a vyrovnání menších nerovností podkladu. Podlahovina vykazuje velmi dobrou odolnost vůči dlouhodobému opotřebení provozem. Odolnost je, v důsledku obsahu křemenných zrn v podlahové vrstvě, vyšší i proti poškození vrypem. Podlahovina je chemicky odolná, hygienicky nezávadná a dobře čistitelná. Barevnost podlahoviny lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM SKh: frakce 0,6 – 1,2 mm)

  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • zatažení povrchu litou epoxidovou pigmentovanou vrstvou COMF II.

  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

 

Vlastnosti:

 

TYP PODLAHOVINY  COMFLOOR PM SK/PM SKh

 

Konstrukční tloušťka (mm)        1,5

Realizační tloušťka (mm)          1 - 2

Objemová hmotnost (g.cm-3)   1,6

Pevnost v tlaku (MPa)                 60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)  25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)  > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)  Bfl – s1

Index šíření plamene (mm/min.)  0

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Chemická odolnost  viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha    1,04

- za mokra   0,84

COMFLOOR PM SK.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page