top of page
ikona_mala_seda_3.png

PODLAHOVINY POLYMER

BETONOVÉ

COMFLOOR PC 0

 

 

Charakteristika:

  Základní epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací vrstva bez uzavírací povrchové úpravy. Vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost a je vhodná pro extrémní mechanické zatížení. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu.

 

 

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1

  • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)

  • uhlazení povrchu rotační hladičkou

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)  10

Realizační tloušťka (mm)  8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2,0

Pevnost v tlaku (MPa)   80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   Bfl – s1

Kluznost (μ)   > 0,4

COMFLOOR PC 0.pdf (Technická dokumentace)

bottom of page