top of page
ikona_mala_seda_3.png

Epoxidové teraco COMFLOOR PC T

 

 

Charakteristika:

 

  Podlahovina typu epoxidového teraca s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou. Podlahovina je tvořena vrstvou hutného epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s různobarevnou drtí (obdobnou jako u klasického teraca). Po vytvrzení se provádí vícenásobné broušení povrchu diamantovou bruskou a následně uzavírací polymerová vrstva. Podlahovina vykazuje vysokou mechanickou odolnost, houževnatost, vysokou funkční bezpečnost v interakci s podkladem, dobrou čistitelnost, chemickou odolnost a hygienickou nezávadnost. Povrch je lesklý, příp. polomatný. Kromě volby barevnosti (vč. výrazných odstínů) lze vkládat do podlahoviny různé dekorativní prvky (mozaiky, intarzie, lišty, atd.).

Skladba:

 • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem

 • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)

 • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3

 • rozměření a lepení případných dělících lišt, intarzií atd. do epoxidového tmelu

 • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1

 • nosná vrstva epoxidového polymerbetonu z pigmentované pryskyřice COM se zvolenou drtí a mikroplnivem

 • trojnásobné broušení vrstvy speciální diamantovou bruskou na plocho s ustupující hrubostí

 • umytí a vysušení povrchu

 • zatažení povrchu pigmentovanou epoxidovou pryskyřicí COM

 • finální přebroušení speciální diamantovou bruskou na plocho jemným brusem

 • finální udržovací polymerová vrstva

 

 

Vlastnosti:

Konstrukční tloušťka (mm)   12

Objemová hmotnost (g.cm-3)   2,2

Pevnost v tlaku (MPa)   80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)   25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)   > 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)   A2f1 – s1

Tvrdost (ShoreD)   > 70

Kluznost (μ)   > 0,4

Chemická odolnost viz atest

COMFLOOR PC T.pdf (Technická dokumentace)

SYNTETICKÉ

TERACO

bottom of page