top of page

COMCON® SHIELD

Kontejner COMCON SHIELD  je certifikovaný obal pro ukládání RAO (radioaktivní odpady), který nabízí účinnou bariéru proti záření z odpadu po celou dobu potřebnou k uložení a tím výrazně snižuje náklady na budování úložišť RAO (odpadá potřeba dodatečných stínících technických bariér a průběžného překládání odpadu).

Jako jediný na světě lze kontejner COMCON® SHIELD použít pro trvalé ukládání RAO díky jeho výrazně lepším vlastnostem a variabilitě co do tvarů a velikostí, extrémní životnosti, nekorodovatelnosti, voděodolnosti a průběžné kontrolovatelnosti obsahu při plně uzavřeném obalu.

Patentovaná technologie výroby kompozitu umožňuje dosáhnout podstatně lepších stínících vlastností, než dokáží nabídnout standardně používané materiály a technologie.

  Díky variabilitě našeho materiálu lze dle požadavků modifikovat:  

  • Tvar

  • Velikost

  • Mechanické vlastnosti

  • Stínící účinky

 

Unikátnost kontejneru podtrhuje plánovaná životnost

více než 500 let!

 

COMCON® SHIELD plní požadavky "IAEA Safety Standards Series, Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material",  pro radioaktivní zásilky typu A a zároveň klasifikaci SÚJB S – COMCON Shield jako typ S pro skladování pevných radioaktivních odpadů (dále také „RAO“) v Úložišti radioaktivních odpadů Richard, provozovaném Správou úložišť radioaktivních odpadů. Obalový soubor splňuje požadavky atomového zákona a vyhlášky č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky.

bottom of page