top of page

Normy a certifikáty

Comcon_SHIELD_logo_bar small.png

Kontejnery COMCON SHIELD plní požadavky IAEA Safety Standards Series, Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material. Pro radioaktivní zásilky typu A zároveň klasifikaci SÚJB S – COMCON SHIELD jako typ S pro skladování pevných radioaktivních odpadů (také „RAO“) v Úložišti radioaktivních odpadů Richard, provozovaném Správou úložišť radioaktivních odpadů. Obalový soubor splňuje požadavky atomového zákona a vyhlášky č. 379/2016 Sb.

Comcon_VISION_logo_bar s.png

Všechny hmatové prvky COMCON® byly vyvíjeny v úzké spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) a jsou řádně certifikovány, schváleny a normovány dle pravidel EU

Protokoly a osvědčení

Protokol o ověření shody

typu výrobku

Stavební technické osvědčení

STO - Dodatek

Ocenění

Ocenění Vizionář 2017 a 2018

ISO

ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016

bottom of page