top of page

01

COMCON Vision - Výstražný a naváděcí systém

Nevidomí a slabozrací jsou rovnoprávnými uživateli všech staveb a také plnoprávnými účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pro samostatný a bezpečný pohyb včetně orientace v exteriéru i interiéru jsou zrakově postižení dobře teoreticky i prakticky připraveni. Základním předpokladem samostatného a bezpečného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých je ale dostatek informací, získávaných především hmatem a sluchem a vhodné uspořádání prostoru, umožňující srozumitelné zpracování informací uvedenými smysly a způsoby. Hmatové informace získávají nevidomí a v exteriéru i slabozrací především technikou dlouhé bílé hole. Této technice a dalším prvkům samostatného a bezpečného pohybu a orientace se zrakově postižení učí v procesu sociální rehabilitace. Proměnné a orientační informace (zejména informace o stavu chodecké signalizace na přechodech a přejezdech, informace o příjezdu vozidla a směru i cíli jeho jízdy, speciální základní popis nejbližšího okolí stavby, informace o provozu některých zařízení ve stavbě) získávají nevidomí a slabozrací sluchem.

02

COMCON Cube - Chodníková mozaika

Dlažba z chodníkové mozaiky COMCON Cube byla použita pro dotváření historických částí v řadě měst v ČR i zahraniční, např. v Belgii, Německu a dalších. Vhodnost použití této mozaiky do historických částí měst schvalují všechny rozhodující orgány hlavního města Prahy, stejně jako renomovaní čeští i evropští, ale také čínští, indičtí či ruští architekti.

03

COMCON Street - Silniční a mostové obrubníky, kanálové prstence 

Unikátní technologie námi vyvinutého inženýrského kamene COMCON nabízí nejkvalitnější řešení na trhu ve srovnání se všemi ostatními materiály, jako např. žula a beton. Naše prvky jsou mnohem pevnější, nedochází k jejich vyvracení, odlamování či dokonce rozlomení při nájezdu těžších vozidel, nemají na ně vliv atmosférické podmínky, jako např. voda, mráz, kyselé deště, velké teplotní rozdíly či užití posypových solí. U našich materiálů nedochází k povrchové korozi projevující se odlupováním povrchových částí, vznikem nerovností a celkovým zhoršením vzhledu.

04

COMCON Shield - kontejnery na RAO

Vyvinuli jsme celosvětově unikátní patentově chráněné know-how k produkci mimořádně odolných  materiálů, ze kterých vyrábíme kontejnery pro nakládání s radioaktivními a toxickými odpady. Naše kontejnery splňují přísné normy EU a jsou certifikovány SÚJB v souladu s atomovým zákonem.  

 

Systém COMCON Shiled umožňuje velmi vysokou variabilitu rozměrů a použití. K jeho největším přednostem patří především izolační parametry, nekorozivnost, nenasákavost, odolnost, výdrž v čase (500let a více) a konkurenční ceny.

TOP

V našem portfoliu jsou další vysoce kvalitní produkty
 
Podlahoviny COMFLOOR

Syntetické podlahoviny COMFLOOR jsou komplexním řešením v oblasti pryskyřičných typů povrchových úprav včetně souvisejících detailů a konstrukčních návazností (např. požlábky u stěn, dilatační spáry, přechody, stupně, šikmé a svislé plochy). Typy podlahovin COMFLOOR umožňují volbu optimálního přizpůsobení podlahoviny daným požadavkům a podmínkám provozu. Standardní škála zahrnuje více než 30 druhů podlahovin COMFLOOR v různých typových variantách. 

  

V naší nabídce jsou i materiály odolné proti bojovým chemickým látkám, antiseptické materiály pro nemocniční prostředí atd.

Měřicí přístroje COMTEST

V rámci Divize COMTEST společnosti COMING Plus, a.s. vyrábíme měřící přístroje a měřící ústředny zejména pro:

  • stavebnictví a geotechniku,

  • firmy zabývající se prováděním zateplení budov

  • firmy vyrábějící a provádějící povrchové úpravy

bottom of page