top of page

Materiál COMCON

 

COMCON je v užití stavebních materiálů relativně nový materiál na bázi polymerních nanostruktur, kde pojivo tvoří výhradně syntetická makromolekulární organická hmota - syntetická pryskyřice, se zásadně lepšími a škálovatelnějšími vlastnostmi, než mají klasické, doposud užívané materiály.

Kompozitní kámen COMCON, známý také jako polymerbeton, umělý kámen nebo inženýrský kámen, je směs hrubých i jemných částic (plniv) a polymerního pojiva, které nahrazuje pojivo z portlandského cementu a vody konvenčního betonu.

 

Polymerací iniciovaného pojiva vznikne tuhá hmota typu vytvrzeného betonu. Na rozdíl od hydratovaného cementu, který sestává z oddělených částic pojiva slepených k sobě, představuje polymerní pojivo kontinuální fázi - jde v podstatě o jeden kus s plnivem umístěným uvnitř.

  Námi vyvinutý průmyslově chráněný polymerbetonový materiál COMCON má unikátní, jinde nedosažitelné vlastnosti:

  • je bez spojité pórovitosti, tedy nepropustný a tím i odolný mrazu a tání, fyzikálnímu a fyzikálně-chemickému působení agresivních činidel

  • je odolný i proti chemickému působení různých médií s nastavitelnou úrovní dle použití konkrétního typu pryskyřičného pojiva

  • je několikanásobně pevnější a odolnější proti rázům než cementový beton a zejména poměry tlakové a tahové pevnosti jsou značně příznivější

  • materiály COMCON jsou ekologické. Obsahují fotokatalytické látky, díky kterým při působení slunečního záření dochází ke katalytické reakci. To má za následek nepřetržité přímé odstraňování škodlivých oxidů dusíku z okolního prostředí jejich přímou redukcí.

  • oproti betonovým prvkům je několikanásobně otěruvzdornější

  • krom standardně dodávaných prvků jsme schopni vyrobit v podstatě jakýkoliv tvar v neomezené trvale barevné škále včetně implementace elektroniky, kabeláže, světelné signalizace atd. Kolorace je přímo ve hmotě a barva tak zůstává stálá a trvalá i po dlouhé době, nemění odstín a nešedne. To umožňuje osazovat COMCON všude tam, kde se pracně a opakovaně musí tak jako tak natírat, např. koncová část nástupních tramvajových ostrůvků bíle, přední část žlutě, zákaz stání či zastavení (žlutě, červeně), parkovací zóny (modře), přechody pro chodce apod.

  • fyzikálně mechanické i chemické vlastnosti lze podle použitého pojiva v širokých mezích měnit a tím přizpůsobit potřebným požadavkům

bottom of page