top of page

Technická dokumentace

Parametry a vlastnosti produktů COMCON

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Vyhláška včetně příloh 398/2009

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF

Tvarové řešení slepeckých prvků COMCON splňuje požadavky technických návodů TN TZÚS 12.03.04., 12.03.05., 12.03.06.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 

VÍCE INFORMACÍ

Ke stažení

12.03.04             12.03.05             12.03.06

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

ČKAIT - ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Zajišťuje poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Technické listy

COMCON Vision

Ucelený bezpečnostní systém pro nevidomé, slabozraké i ostatní veřejnost

Signální a varovné pásy

Umělé vodící linie

Lemování

Metro

Varovné pásy

Železnice

COMCON Cube

Chodníková mozaika

COMCON Street

Silniční a stavební prvky

bottom of page