top of page

Silniční a mostové obrubníky

COMCON Street přináší optimální řešení pro realizace dopravních staveb. Náš kompozitní kámen trvale odolává všem vlivům, se kterými se obrubník může v praxi setkat. Vzhledem k jeho nespojité pórovitosti není ovlivněn atmosférickými změnami, zejména je netečný k opakovanému zmrazování a tání, díky chemicky odolnému syntetickému pojivu snáší bez vzniku poruch trvalé působení rozmrazovacích prostředků i kyselých dešťů a díky vysoké mechanické pevnosti (v tlaku až 100 MPa, v tahu a ohybu až 25 MPa) odolává bez porušení či olamování rohů i nájezdům kamionů.

 

Konstrukce příčného řezu obrubníku COMCON ve tvaru obráceného U nabízí  řešení pro vozovky s běžným i těžkým provozem včetně možnosti uložení dobře chráněné kabeláže.

Dle požadavků lze vyrábět obrubníky obloukové s volitelným rozmezím vnitřního poloměru, v podstatě jakékoliv barvě,  s libovolným strukturním povrchem

DavidKasl_Dlazdice_cut.png
DavidKasl_Dlazdice_2cut.png

Parkovací terč

Parkovací terč má všechny vlastnosti materiálu COMCON a patří do skupiny smart technologií. Jedná se o hardwarový obal na elektroniku, která sleduje obsazenost parkovacího místa a následně dokáže navigovat řidiče na volná místa na parkovišti.

Parkovací terč COMCON je vyroben z kompozitního materiálu, který zabudovaná elektronická čidla ochraňuje proti atmosférickým vlivům, ropným produktům i dalším médiím. Zároveň je dostatečně pevný a odolný proti přejíždění automobily.

Vyrovnávací kanálové prstence

COMCON Street prstence umožňují díky rozdílným tloušťkám v rozmezí od 20 mm do 100 mm dosáhnout jakéhokoli výškového vyrovnání buď volbou vhodného prstence, nebo kombinací několika najednou. Spojení polymermaltou s vysokou tahovou pevností a soudržností k betonovému, polymerbetonovému i kovovému povrchu zajistí bezpečný přenos brzdných sil  

Kompozitní materiál COMCON použitý pro výrobu prstenců má vysokou tahovou pevnost a soudržnost s ostatními materiály, je nenasákavý, netečný k působení mrazu a tání, chemicky odolný k roztokům solí a kyselin, ropným produktům, pevnost v tlaku dosahuje až 100 MPa a je tedy prakticky silničním provozem nerozbitný. Výztuž prstenců tvoří skleněné provazce, netečné k působení vlhkosti či kyselých prostředí.

Vyrovnávací prstence COMCON Street jsou vhodné při stavbě nových kanálů i k rekonstrukcím propadlých  a umožňují plný provoz již po několika hodinách od dokončení prací.

Terč1.png
bottom of page