top of page

Dlažební systém pro nevidomé a slabozraké

 

je unikátní  ucelená řada prvků a výrobků pro dispozičně probarvená hmatová opatření ve stavebnictví, průmyslu, na pozemních komunikacích a dalších veřejně přístupných plochách jako nedílná součást bezbariérového prostředí definovaného vyhláškou 398/2009 a normami EU v obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Prvky našeho systému jsou nedílnou součástí každého moderního města, obce či sídla. Uplatňovány jsou ve všech místech, kam chodí lidé - na komunikacích, cyklostezkách,  chodnících, přechodech, nástupištích hromadné dopravy, zastávkách, ve zdravotnických areálech, domovech pro seniory, školních a univerzitních areálech atd. Díky struktuře vnímané při nášlapu a libovolné barevnosti jsou důležité nejen pro nevidomé a slabozraké, ale pro celou veřejnost, zejména pak pro děti, u nichž je jakékoliv zvýšení bezpečnosti pohybu vždy velkým přínosem.

Všechny hmatové prvky COMCON® byly vyvíjeny v úzké spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) a jsou řádně certifikovány, schváleny a normovány dle pravidel EU.

Signální a varovné pásy
Lemování signálních a varovných pásů a umělých vodících linií
Umělé vodící linie
Vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu na železničním nástupišti
Varovné pásy na nástupiště v metru