top of page

Dlaždice COMCON čistí životní prostředí. Jak?

Současný stav životního prostředí je označován jako kritický. Řada velkých měst se potýká s problémem znečištění, se špatnou smogovou situací a velkým výskytem emisí. Se zhoršováním tohoto stavu vzniká také vyšší tlak na správu měst a obcí, aby situaci s ohledem na budoucnost i současný stav začala řešit.


Emise jsou látky, které vznikají jako vedlejší produkt spalování a podílejí se na znečišťování ovzduší. Mezi nejčastější emise patří oxidy dusíku - NOx. „Noxy“ vznikají jak přirozeným způsobem, tak lidskou činností. V současné době jsou pro emise oxidu dusíku zaváděny limity a snižování jejich výskytu v atmosféře patří k programům správy měst a obcí.

Proč jsou NOx nebezpečné? Podílejí se na vzniku přízemního ozonu, který patří mezi silně dráždivé látky, působí nepříznivě na plicní tkáň a sliznice a způsobuje pálení očí a nosu, kašel, bolest hlavy a pocit tlaku na hrudi. Dalším negativním efektem je urychlování klimatických změn.


Jak proti oxidům dusíku bojujeme my? Produkty COMCON obsahují fotokatalytické látky,

díky kterým při působení slunečního záření dochází ke katalytické reakci. To má za následek nepřetržité přímé odstraňování škodlivých oxidů dusíku z okolního prostředí jejich přímou redukcí na kyslík a dusík.


Mezi nejvhodnější produkty ke snížení výskytu NOx z ovzduší patří chodníková mozaika a silniční kostky z řady COMCON Cube. Chodníková mozaika COMCON CM je vhodná k vydláždění chodníků, náměstí i dalších nejen historických částí měst a obcí. Silniční kostka COMCON SK je vhodná pro pojezdové plochy k vydláždění vodorovných silničních značek, jako jsou přechody, parkovací místa, zastávky hromadné dopravy a další vodorovné dopravní značení.


Čím větší vydlážděná plocha, tím více redukují produkty COMCON škodlivé NOx v okolním ovzduší a pomáhají ozdravit životní prostředí. Fotokatalytické látky navíc „nevyprchávají“, ale zůstávají stejně aktivní po celou dobu životnosti. Životnost produktů COMCON System je na základě testů 100 a více let.

bottom of page